استخدام پرسنل

پذیرش خانم جهت کادر دفتری

دارا بودن سابقه کار آموزشگاهی ارجحیت دارد

مسلط به کامپیوتر و اینترنت

آشنا با زبان انگلیسی

دارای روابط عمومی بالا

ترجیحا ساکن جنت آباد جنوبیاطلاعات فردی

اطلاعات همسر

مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی
رشته
دانشگاه / آموزشگاه
شروع
پایان
شهر
معدل

سوابق اشتغال

نام موسسه
سمت
شروع
پایان
تلفن
آدرس

معرفین

نام و نام خانوادگی
نسبت
مدت آشنایی
شغل
تلفن
آدرس

سایر اطلاعات

لطفا از صحت اطلاعات وارد شده ، اطمینان حاصل کنید و سپس دکمه "ثبت اطلاعات" را فشار دهید.

اطلاعات فردی

اطلاعات همسر

مدارک تحصیلی

مدرک تحصیلی
رشته
دانشگاه / آموزشگاه
شروع
پایان
شهر
معدل

سوابق اشتغال

نام موسسه
سمت
شروع
پایان
تلفن
آدرس

معرفین

نام و نام خانوادگی
نسبت
مدت آشنایی
شغل
تلفن
آدرس

سایر اطلاعات